Home BLAST Help About  

WAP65 (Warm Acclimatation Protein 65)

Organism
Oryzias latipes (Medaka)
GO term(s)
Molecular Function: n/a
Cellular Component: n/a
Biological Process: n/a
Gene Expression
WAP65-1

Changes in the relative accumulated mRNA levels ofmWap65-1 in medaka embryos during development.


WAP65-2

Changes in the relative accumulated mRNA levels ofmWap65-2 in medaka embryos during development.


Gene Structure


Phylogeny
Paralogs
Citations
 • Nakaniwa M., Hirayama M., Shimizu A., Sasaki T., Asakawa S., Shimizu N., Watabe S. (2005). Genomic sequences encoding two types of medaka hemopexin-like protein Wap65, and their gene expression profiles in embryos Journal of Experimental Biology 208(10):1915-1925. doi:10.1242/jeb.01570
 • Sequence
  >NM_001104703.1 Oryzias latipes Warm acclimatation protein 65-1
  CGGCCGCTCCAGGCTTTGGACCAGAGGATCACCACGAGATGAAGCTGCTCCCTCAGGCCTTGTTTCTCTG CCTGGCC
  CTTGTTCTGGCCTGGGCTGACCACCATGAACACCGCCGCAAAGGAGCTGTCCGCGACCGCTGT AAAGGCATTGAGATG
  GATGCTGTCGCTGTGAACGAAGAAGGAATCCCTTACTTTTTCAAAGAGGACCATT TGTTCAAAGGCTTCCATGGACAA
  GCAGAGCTGTCCAATAAGTCTTTCGCTGAGCTGGATGACCATCACCA CCTGGGACACGTGGATGCTGCCTTCCGCATG
  CACTACGAGGACGACCTCAACCACCACGACCGCATGTTC TTCTTCTTGGACAACAAAGTGTTTGCCTATTACCAACAC
  AAGCTGGAGGCAGGCTACCCTAAAGCCATCT CTGAAGTGTTCCCCGGAATTCCCGACCACCTGGATGCTGCTGTCGAG
  TGTCCCAAACCCGAATGCGTTGA AGACTCTGTCATCTTTTTCAAAAAGAACGAAATCTTCCACTTCTATGTTAAAAAC
  AAGACCGTAGATGAG AGGGATTTCAGGTCCATGCCGAACTGCACCTCTGCTTTCCGCTTCATGGAGCACTACTACTGC
  TTCCACG GACACAAGTTCTCCAAGTTTGACCCGAAAACCGGAGAGGTGCGCGGCAAATACCCAAAAGATGCACGCAA
  GTTTTTCATGAGGTGCTCCAAGTTCGATGAGGACAACGACCACGAAGAGCGAGAGCGCTGCAGCAGAGTC CACCTGG
  ATGCCATCACCTCAGACGACGCAGGAAACATTTATGCCTTCAGAGGCCACCATTACATTCGTA AGGACGAGGGCAACG
  ACACACTGAAGGCCGACACCATCGAGAGCGCCTTCAAGGAGCTGCACAGCGAGGT GGACGCTGTCTTCTCCTACAACA
  GTCACCTCTACATGATCAAAGATGATCAGCTCTTCGTTTACAGAGTC GGTGAGCCGCACACCCACCTGGCAGGTTATC
  CCAAGCCTGTGCAGGCGGAGCTGGGCATTAAGGGCCCCA TCGATGCTGCATTTGTCTGCCAGGACCGCCATATTGCCC
  ACATCATCAAAGATCGGCACATGTACGATGT AGATATGAGTGCCACCCCTCGCACTGCAACCAACAAGCGTCCTATCT
  CCATCCTGAAGAAGGTCGACGGC GCCATGTGCGGTCCCGGAGGAGTGAAAGTGTTTAGAGGAAACCACTACTACCACT
  TTGAGAGCCCCAAAA CCTTTGTAGCTGCCAGGGCCCTTCCTGAGCAGCACAGAATTTCCCTGGAGTTGTTTGGCTGCG
  ACCACTA AGAGGCTAACTTGACAGGACTGAATGCACGGATTAAATGCAACAGAGAGTCACATTTAACACACTGGCAA
  TGGAAAAACAATGACACGGCGACTGGCGAGAGGAATCACTAAAAGACAGTTTTGTTTACATTAAAATAAA ACCTTGG
  CATGTTTTAATTTCCTTGTAAAAGGATGTTTATAATCCAAAATAAAGTCTGTGGTCCTTTCGT GCAAAAAAAAAAAAA
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  Send to
  or

  >NM_001104852 Oryzias latipes Warm Acclimatation Protein 65-2
  AGATTTGAGGATAAAAGAGCATGTTAAGCTGCTGCATAGCTGCACTTCTCAGCTCTTTGCCTCCAGTGGAGAGATTTCCG
  CAGGACAAGGATGGCGCTGACCTTCAAGGCTGCTTTTCTGGCCCTAATGCTAGCCCTGACACGGGCAGCCCCATTGGAGG
  ATTCAGCAGCAGGTGATGGAGATTCCGCTTTGCCAGATCGAGGTGCAGGTATCGAGTTCGATGCCATCACTCCTGACGAC
  AAGGGTCAAACTTTTTTCTTCAAAGGAGATCATGTTTGGAAGGGCTTTGAGGGTGACGCTCAACCATCCAGTCAGTATTT
  TAAGGAGTTAAACGGTCATGTGGATGCTGCTTTCCGTATGCACAACCCAGAGAACCAAGGCGACCACGACCATATCTACC
  TTTTCCTGGATGACAAAGTGTTTAGTTACTTTGAACACACTCTCGAGGAAGGCTATCCAAAAGAAATCCAAGAGGATTTT
  CCTGGAGTTCCCGCCCACCTGGATGCAGCTGTGGAGTGTCCCAAAGGAGAGTGCGTCACCGATTCCGTTTTGTTCTTCAA
  AGGTCCAGATGTACATGTTTATGATATTGTCACAAAGACAGTGAAGACCAAGACATGGCCCCACCTACCTGCCTGTACCT
  CTGTCTTCCGCTGGTTGGAGCACTATTACTGTTTCCATGGACACAACTTCACCCGTTTCCAACCCGTAACCGGGGAGGTG
  ACTGGTAATTATCCCAAAGATGCCCGCAGGTATTTCATGCGCTGCCCCGACTTTGGTCACGGAGGCGAAAGAACAACCTT
  GAAATGCAGTGACTTCAAAATGGACGCAATCACTACTGATGATACCGGCAGAATGTACATGTTTAAAGGTTCCAACTACA
  TGCGTTTGGACACCCACCGTGATGGACTGCACGCCTTTCCAATAACCACGTCGTGGAAAGAACTGACCAATGGCGTGGAC
  GCTGTTTTCTCTTATAACGACCGAATCTACTTGATTAAGGGAGATCAAGTTTACATCTATAAGGCAGGTGCTCACTTCAC
  CCTGATTGAAGGCTATCCTAAAACGCTGAAGGAGGAGCTTAACATTGAAGGACAGGTGGATGCTGCTTTTGTGTGTCCAG
  GCCAACGCACAGCTCACATTATTCAAGGAAGGAAGATTACCTACATCAACCTCGCTGCCACGCCCAGGGAAATCACCCTC
  GACGCTCCTTTGCCTTTTGGCGACATAGATGCTGCTTTCTGCTCTTCAGACGGCATTAAAATTTTCCAAGGGTCGAACTA
  CTACCACTATGATAGCCCGATGTTACTGGTTATGAGCAGGATTGCCCCCATACCTCTGAAGGTCACATCGGCGATGGTGG
  GCTGTGAAGATTAGGAAGTTTAAATAGAACACTTTCTAATTTAAAAAAAAAAAACAACCATAACTGAATGGAGGGCCTTT
  TTTTTTTACCATATGGTAGAATTTAAATTAAATAAAATGATTGAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

  Send to
  or
  Organism

  GO term(s)

  Gene Expression

  Gene Structure

  Phylogeny (Gene Tree)

  Paralogs

  Citations

  Sequence


  Data input by Mara Iliopoulou and Elena Sarropoulou

  CLICK IMAGES
  FOR LARGER SIZE