Home BLAST Help About  

HSP8 (Heat Shock 70kDa Protein/HSP71)

Organism
Solea senegalensis (Senegalese sole)
Phylogeny
Paralogs
hsp8-aI,
AB513855.1
hsp8-aII,
hsp8-b
hsp8-b
Sequencing Methods
hsp8-aI: Sanger sequencing

hsp8-aII: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/soleadb_ifapa/assemblies/46?tab=inf

hsp8-b: Illumina paired end sequencing
Citations
 • fish-it.org.
 • http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/soleadb_ifapa/assemblies/46?tab=inf.
 • Sequence >AB513855.1 Solea senegalensis hsp8-aI
  ATGTCAAAAGGACCTGCGATAGGCATTGACCTGGGCACCACATATTCCTGTGTGGGTATCTTCCAGCATGGTAAAGTGGA
  AATCATTGCCAACGACCAAGGAAATAGGACCACGCCCAGCTATGTGGCCTTTACAGATACTGAGAGACTGATTGGTGATG
  CTGCCAAGAACCAGGTGGCTATGAACCCATCCAACACTGTATTTGATGCTAAGCGTTTGATTGGCCGTAAGTTTGATGAC
  CCTGTTGTGCAGTCAGACATGAAGTACTGGCCCTTCAAGGTTGTGAATGATGGATCCAAACCCAAAGTAGAGGTCGAATA
  CAAGGGTGAGATTAAGACCTTCTTCGCTGAGGAAGTTTCCTCAATGGTCCTCACGAAGATGAAGGAGATCTCTGAAGCTT
  ATCTTGGCAAGCCTGTTACCAATGCAGTTGTCACAGTTCCTGCATACTTCAATGACTCCCAGCGTCAAGCCACTAAAGAC
  GCTGGAACCATATCTGGGCTTAATGTACTGCGCATCATCAACGAGCCCACTGCTGCAGCCATTGCTTATGGCCTGGACAA
  AAAGGTTGGTGGTGAACGTAATGTCCTTATCTTTGACCTTGGAGGTGGTACTTTTGATGTGTCGATCCTGACAATTGAGG
  ATGGCATCTTTGAGGTCAAGTCTACAGCCGGTGACACTCACTTGGGTGGTGAGGACTTCGATAACCGCATGGTTAACCAC
  TTCATTGCTGAGTTCAAGCGCAAGTTCAAAAAGGAAATCAACAACAATAAGCGAGCTGTCCGTCGTCTGCGCACAGCATG
  TGAGCGTGCCAAGCGAACCCTCTCCAGCAGCACCCAGGCCAGCATTGAGATTGATTCACTCTATGAAGGAGCAGATTTTT
  ACACTTCTATTACCAGGGCCCGTTTTGAAGAGCTAAATGCAGACCTTTTCCGTGGAACCCTTGAGCCTGTGGAGAAGGCC
  CTGAGGGATGCCAAGATGGACAAGAGCCAGGTCCATGACATTGTCCTGGTCGGTGGCTCTACACGTATCCCCAAGATTCA
  AAAGCTATTGCAGGACTTCTTCAATGGCCGTGATCTCAACAAGAGCATCAACCCTGATGAGGCCGTGGCCTATGGCGCAG
  CTGTGCAGGCAGCCATCTTGGCTGGTGATAAGTCTGAGAATGTACAGGACCTGCTCCTGCTGGATGTGACACCCCTGTCC
  CTGGGAATTGAAACCGCTGGAGGCGTGATGACTGTTCTTATCAAAAGAAACACCACCATCCCCACAAAGCAAACCCAGAC
  CTTTACCACCTATTCTGACAACCAACCTGGTGTACTCATTCAGGTTTATGAGGGTGAGAGAGCCATGACCAAGGACAATA
  ATATTCTGGGCAAGTTTGAGCTGACTGGTATTCCACCTGCTCCAAGAGGGGTCCCACAGATCGAGGTTACCTTTGACATT
  GATGCCAATGGCATTCTCAATGTGTCTGCAGTGGACAAAAGCACGGGGAAGGAGAACAAGATCGCCATCACCAATGACAA
  AGGGCGGCTGAGCAAGGAAGACATTGAGCGCATGGTGCAGGAAGCTGAGCAGTTCAAGTCTGAGGATGAGGCCCAGAGAG
  AGAAGGTTACCGCCAAGAACTCCCTGGAGTCTCTGGCCTTCAACATGAAGAGCACTATGGACGATGAGAAGCTCAAAGAC
  AAGATCAGTCCTGAGGACAAAAAGGCAATTGTGGACAAATGCACTGAGGTTATTGCCCGGCTGGACAAGAACCAGATGGC
  AGAGAAGGATGAGTACGAACACCAGCAGAAGGAACTAGAAAAAGTGTGCAACCCCATCATCTCAAAGCTATACCAGGGAG
  GGATGGAAGGAGGGATGCCAGGTGGGATGCCTGGAGGAATGCCAGGTGGTTTCCCTGGTGGAGCTGGAGGTGGCTCCTCT
  GCTGGCCCAAATATTGAGGAGGTCGACTAA

  Send to
  or

  >solea_v4.1_unigene602068 Solea senegalensis hsp8-aII
  ATGTCTAAGACACCAGCAGTGGGCATTGACCTGGGCACCACCTACTCCTGTGTGGGAGTGTTTCAGCACGGCAAAGTGGA
  AATCATCGCCAACGACCAGGGGAACAGGACCACGCCCAGTTATGTGGCCTTCACTGACACTGAGAGGCTGATCGGTGATG
  CAGCCAAGAACCAGGTGGCTTTGAACCCCAACAACACAGTGTTTGATGCCAAGCGTCTTATTGGGCGTCGGTTTGATGAC
  GCCGTTGTCCAGGCAGACATGAAACACTGGCCTTTCACTGTCATCAATGATGCTTCACGCCCCAAAGTCAAAGTGGAATA
  CAAGGGTGAGACAAAGACCTTCTACCCAGAGGAAATCTCCTCCATGGTGCTGCTCAAAATGAAGGAGATTGCAGAGGCTT
  ATCTGGGCAAGACTGTAACAAGTGCTGTGGTGACTGTTCCCGCCTACTTCAATGACTCTCAGCGTCAGGCGACCAAAGAT
  GCCGGAACCATCTCTGGACTCAACGTGCTCCGTATCATCAACGAGCCGACCGCCGCTGCCATCGCTTATGGTCTAGACAA
  AAAGGTTGGCTCTGAGAGACACGTCCTCATCTTTGACCTGGGCGGTGGAACATTCGACGTGTCCATCCTGACCATCGAGG
  ACGGCATCTTCGAGGTGAAGTCCACAGCGGGCGACACCCACTTGGGAGGCGAAGATTTTGACAACCGCATGGTCAACCAC
  TTCATCTCCGAGTTCAAACGCAAGTACAAGAAGGACATCAGCGACAACAAGAGGGCGGTGCGGCGTCTTCGCACGGCCTG
  CGAGCGAGCCAAGCGCACGCTGTCCTCCAGCACACAGGCCAGCATCGAAATCGACTCGCTCTACGAAGGCGTGGACTTCT
  ACACGTCCATCACCAGAGCGCGCTTTGAGGAGCTGAACGCAGACCTGTTCAGAGGAACGCTGGAGCCTGTGGAGAAAGCT
  CTGCGCGACGCCAAGATGGACAAAGGTCAGGTCAACGAAATCGTACTGGTGGGAGGGTCCACTCGTATTCCCAAGATCCA
  AAAGCTTCTGCAAGACTTCTTCAACGGGAAAGAACTGAATAAGAGCATCAATCCTGATGAAGCAGTGGCTTATGGAGCAG
  CCGTGCAGGCGGCCATCCTCTGTGGAGACAAATCTGAGAACGTGCAGGACCTGCTGCTGCTCGACGTCGCCCCCTTGTCT
  CTGGGCATTGAAACTGCAGGAGGAGTCATGACGGCTCTGATCAAGAGGAACACGACCATCCCCACCAAACAGACGCAGAC
  CTTCACCACCTACTCAGACAACCAGCCTGGAGTCCTCATCCAGGTGTACGAGGGTGAGAGAGCCATGACCAAAGACAACA
  ACCTCCTGGGGAAGTTTGAGCTGACTGGAATCCCTCCTGCTCCCAGAGGAGTTCCTCAGATCGAGGTGACCTTTGACATC
  GACGCCAACGGCATTATGAACGTGTCTGCGGTGGATAAGAGCACGGGGAAGGAGAACAAGATCACCATCACCAATGACAA
  AGGTCGTCTGAGTAAAGAAGACATCGAGCGAATGGTTGACGAAGCGGAGAAGTACAAAGCCGAAGATGAGGTCCAGAGAG
  AGAAGGTGGCTGCCAAGAACGCTCTGGAGGCCTACGCCTTCAACATGAAGTCCACGGTGGACGACGACAAGCTGAAGGGA
  AAGATCAGCGACGAGGACAAGAAGATGATTCTGGACAAGTGCACCGAGGTCATCAGCTGGCTGGACAGAAACCAGTCTGC
  AGAGAAAGACGAGTTTGAGCATCAGCAGAAGGAGCTGGAGAAGCTGTGCAATCCCATCATGACCAAACTGTACCAGAGCT
  CTGGAGGAGCAGCAGGAGGAATGCCAGGAGGTTTCCCTGGATCAGCCAGTGAAGGAGGAGCAGGCTCTGGTCCCACCATC
  GAGGAGGTCGACTAA

  Send to
  or

  >contig02656 Solea senegalensis hsp8-b
  ATGTCTAAGGGACCAGCCGTTGGTATCGACCTTGGGACCACCTACTCCTGTGTTGGAGTGTTCCAGCATGGCAAAGTTGA
  AATCATCGCCAACGACCAGGGCAACAGGACCACACCCAGCTATGTGGCCTTCACAGACACAGAGAGGCTGATCGGAGATG
  CAGCCAAAAATCAGGTTGCCATGAACCCCACCAACACAGTCTTCGATGCCAAGAGACTGATTGGCCGCAGGTTTGATGAC
  GCAGTCGTGCAGTCAGACATGAAGCACTGGCCATTTAACGTTGTCAATGACAGCACTCGCCCCAAGGTTGAAGTTGAGTA
  CAAGGGTGAGACAAAGACCTTCTACCCAGAGGAGATCTCCTCCATGGTGCTGACCAAGATGAAGGAAATTGCTGAAGCCT
  ACCTCGGAAAAACTGTCAATAATGCTGTAGTTACGGTGCCCGCCTACTTCAACGACTCCCAGCGACAAGCCACTAAGGAT
  GCCGGCACGATCTCTGGTCTCAATGTTTTGCGTATCATCAACGAACCAACTGCTGCTGCCATTGCCTACGGTTTAGACAA
  GAAGGTTGGTGCAGAGAGGAACGTCCTCATCTTCGATCTTGGTGGTGGAACCTTCGATGTGTCCATCCTGACCATCGAGG
  ATGGCATCTTTGAGGTCAAATCCACGGCTGGAGATACTCATCTTGGGGGTGAAGACTTTGACAACCGCATGGTGAACCAC
  TTCATCGCAGAGTTCAAGCGCAAGTTCAAGAAGGACATCAGCGACAACAAGAGAGCTGTCCGTCGTCTGCGCACAGCTTG
  TGAACGAGCAAAGCGCACACTGTCTTCCAGCACCCAGGCCAGCATTGAAATCGACTCCCTGTATGAGGGAGTTGACTTCT
  ACACCTCCATCACCAGGGCTCGCTTTGAGGAGCTCAACGCAGACCTCTTCCGTGGCACCTTGGACCCTGTAGAGAAGTCC
  CTCCGTGACGCTAAGATGGATAAGGCACAGATTCATGACATTGTGCTGGTCGGTGGCTCCACTCGTATCCCCAAGATCCA
  GAAGCTTCTCCAGGACTTCTTCAACGGAAAGGAACTCAACAAGAGCATCAATCCAGATGAAGCTGTGGCCTATGGAGCTG
  CTGTCCAGGCTGCCATTCTGGCCGGAGACAAGTCTGAGAATGTGCAGGACCTTCTGCTTCTGGACGTCACCCCTCTGTCC
  CTGGGTATTGAGACCGCTGGAGGTGTCATGACTGTCCTGATCAAACGTAACACAACCATTCCCACTAAGCAGACCCAGAC
  CTTCACCACCTACTCCGACAACCAGCCTGGTGTGCTCATCCAGGTGTATGAGGGTGAGCGTGCTATGACCAAAGATAACA
  ACTTGCTGGGCAAGTTTGAGCTGACTGGAATCCCTCCTGCTCCTCGTGGTGTTCCCCAGATTGAGGTGACGTTCGATATC
  GATGCCAACGGCATCATGAATGTTACTGCGGTCGACAAGAGCACTGGAAAGGAGAACAAAATCACCATCACCAATGACAA
  AGGTCGTCTCAGCAAGGAGGACATTGAACGCATGGTCCATGAAGCAGAGAAATACAAGGAGGATGATGAGGTCCAGCGCG
  ACAAGGTGTCTGCGAAGAACGGCCTGGAGTCGTATGCTTTCAACATGAAGTCCACTGTGGAGGACGAGAAACTGGCTGGC
  AAGATCAGTGACGACGACAAGCAGACCATCTTGACCAAGTGTAATGAGGTCATCAGCTGGCTTGACAAGAACCAGACTGC
  CGAGAAGGATGAATATGAGCATCAACAGAAGGAGCTGGAAAAGGTGTGCAACCCCATCATCACAAAGCTTTACCAGAGCG
  CCGGTATGCCAGGTGGTATGCCCGAGGGCATGCCTGGTGGCTTCTCCGGTGCTGGTGGTGCTGCCCCTGGTGGCGGTGGA
  TCCTCCGGGCCTACCATTGAGGAGGTCGACTAA

  Send to
  or
  Organism

  Phylogeny (Gene Tree)

  Paralogs

  Sequencing Methods

  Citations

  Sequence


  Data input by E.Sarropoulou

  CLICK IMAGES
  FOR LARGER SIZE