Home BLAST Help About  

HSP8 (Heat Shock 70kDa Protein/HSP71)

Organism
Tetraodon nigroviridis (Tetraodon)
Phylogeny
Genomic Map Locations
hsp8-aI
TN_chr.8

hsp8-b
TN_Chr.7
Paralogs
Sequencing Methods
hsp8-aI: Downloaded from Ensembl

hsp8-b: Downloaded from Ensembl
Citations
 • fish-it.org.
 • Sequence >ENSTNIT00000021882 Tetraodon nigroviridis hsp8-aI
  ATGTCTAAAGGACCAGCAGTCGGCATCGATCTGGGAACCACCTATTCCTGTGTGGGCATCTTCCAGCATGGAAAAGTGGA
  AATCATTGCCAATGACCAGGGAAACAGGACCACTCCGAGCTATGTGGCATTCACAGACACTGAGAGGCTGATTGGTGATG
  CTGCCAAGAACCAGGTGGCCATGAACCCAGCAAACACAGTGTTTGATGCCAAGAGACTGATTGGTCGTAAGTTTGATGAC
  ACCGTGGTGCAGTCAGACATGAAGCACTGGCCTTTTAAAGTTGTCAACGACTCATCTAAACCCAAGATGGAAGTTGAGTA
  CAAGGGCGAGATAAAGACCTTCTACCCTGAGGAGATTTCCTCCATGGTCCTCACCAAGATGAAGGAGATAGCTGAGGCCT
  ATCTTGGAAAGACCGTGAACAATGCCGTCATCACAGTTCCTGCGTACTTCAACGACTCCCAGCGCCAAGCCACCAAAGAT
  GCTGGGACCATCGCTGGGCTCAATGTGCTGCGCATCATCAACGAACCCACTGCAGCAGCCATCGCTTATGGCCTGGACAA
  AAAGGTTGGCAGCGAGCGTAACGTGCTGATCTTTGACCTCGGTGGTGGAACGTTTGATGTCTCCATCTTGACCATTGAGG
  ACGGCATCTTTGAGGTCAAGTCCACAGCCGGCGACACTCACTTGGGTGGTGAAGACTTTGACAACCGTATGGTGAACCAC
  TTCATCGCCGAGTTTAAGCGCAAGTTCAAGAAGGATATAAGCAGCAACAAGCGCGCTGTGCGACGCCTGCGCACGGCCTG
  CGAGCGTGCCAAGCGTACCCTCTCCAGCAGCACCCAAGCTAGCATAGAGATCGACTCGCTCTACGAAGGAACAGATTTCT
  ATACCTCCATCACCAGGGCCCGTTTTGAAGAGCTGAACGCAGATCTGTTTCGTGGAACCCTCGACCCCGTGGAAAAGGCC
  CTGAGGGATGCCAAAATGGACAAGGCCCAGATCCATGACATTGTCCTGGTCGGTGGCTCAACACGTATTCCAAAGATCCA
  GAAGCTGCTGCAGGATTTCTTCAATGGTCGTGATCTCAACAAGAGCATCAACCCCGATGAAGCTGTGGCCTACGGTGCAG
  CTGTCCAGGCAGCTATTTTGGCCGGAGATAAGTCTGAAAACGTTCAGGACCTCCTCCTGCTGGATGTCACGCCCTTGTCC
  CTGGGAATTGAGACTGCTGGAGGAGTGATGACTGTACTTATCAAAAGAAACACCACCATTCCCACCAAGCAGACTCAGAT
  ATTTACCACTTATTCAGACAACCAACCCGGAGTGCTCATTCAGGTTTATGAAGGCGAGAGAGCCATGACCAAGGACAATA
  ATATCTTGGGGAAATTTGAGCTGACTGGGATTCCACCTGCTCCTAGAGGCGTCCCCCAGATTGAGGTGACCTTTGACATC
  GATGCCAATGGCATTCTTAATGTGTCCGCAGCTGACAAAAGCACAGGAAAGGAGAACAAGATCACCATCACTAATGACAA
  AGGACGACTGAGCAAGGAAGACATTGAAAAAATGGTGCAGGAGGCAGAACAGTTCAAGGCTGAGGATGAGGCGCAGAGAG
  ACAAAGTGACAGCCAAAAACTCCCTTGAGTCTCTGGCCTTTAACATGAAGAGCACAGTGGAGGATGAGAAGCTCCAGGAC
  AAGATCAGCCCCGAGGACAAAAAAACCATCATCGACAAGTGTAACGAAGTCATCGCCTGGCTGGACAGGAACCAGACGGC
  CGAAAAGGACGAGTACGAACACCAGCAGAAGGAACTGGAAAAGGTGTGCAACCCCATCATCACCAAACTGTATCAAGGTG
  GTGCTGGAGGAATGCCAGAGGGAATGTCTGGTGGAATGCCCGGTGGCTTCCCGGGTGGAGCTGGAGGCAGCTCGTCCACT
  GGTCCAACCATTGAGGAGGTCGACTAA

  Send to
  or

  >ENSTNIT00000011625 Tetraodon nigroviridis hsp8-b
  ATGTCTAAGGGACCAGCAGTTGGCATTGATCTGGGCACAACCTACTCTTGTGTTGGCGTGTTTCAACATGGAAAAGTTGA
  AATCATTGCCAACGACCAGGGCAACAGGACCACACCCAGTTATGTGGCTTTCACTGACTCAGAGAGGCTGATCGGAGACG
  CAGCCAAAAACCAGGTTGCCATGAACCCCACCAACACAGTGTTTGATGCTAAACGCTTGATTGGCCGCAGATTCGATGAT
  GGAGTTGTGCAGTCTGATATGAAGCACTGGCCTTTCAATGTGATAAATGACAACACCCGTCCAAAGGTTCAGGTGGAGTA
  CAAGGGTGAGACGAAAACGTTCTACCCAGAGGAAATCTCATCCATGGTGCTGACTAAGATGAAGGAGATCGCAGAAGCCT
  ACCTTGGAAAGACCGTCACCAACGCCGTGATTACGGTGCCAGCCTACTTCAATGACTCCCAGCGTCAAGCCACCAAGGAT
  GCTGGCACAATCTCCGGCCTCAATGTTCTACGTATCATCAATGAGCCAACCGCTGCTGCAATTGCATATGGGTTGGACAA
  AAAGGTGGGGTCTGAAAGAAACGTGTTGATTTTTGATCTCGGCGGCGGCACCTTTGACGTCTCCATCTTGACCATCGAGG
  ACGGCATCTTTGAAGTCAAATCCACTGCCGGCGATACTCACCTCGGGGGCGAAGATTTTGACAACCGCATGGTCAACCAC
  TTCATCGCGGAGTTCAAGCGCAAGTACAAAAAGGACATCAGCGACAACAAAAGAGCTGTCCGTCGCCTGCGCACCGCTTG
  CGAGAGAGCAAAGCGCACCCTGTCTTCCAGCACCCAGGCCAGCATCGAAATCGATTCCCTTTACGAGGGAGTTGACTTCT
  ACACCTCAATCACCAGGGCTCGCTTCGAAGAGCTGAATGCCGACCTCTTCCGCGGCACTCTTGACCCCGTGGAGAAGTCT
  CTCCGCGACGCCAAGATGGATAAAGGTCAGATTCACGATATCGTGCTGGTCGGCGGTTCCACTCGCATCCCAAAAATCCA
  GAAACTGCTCCAGGACTACTTCAACGGGAAGGAGCTGAACAAGAGCATCAACCCTGATGAAGCTGTTGCTTATGGTGCCG
  CTGTCCAGGCAGCCATCTTGTCAGGTGACAAGTCTGAGAATGTGCAGGACCTGCTGCTCCTGGACGTCACTCCTCTGTCT
  CTTGGCATTGAGACGGCCGGAGGCGTCATGACGGTGCTGATCAAGCGCAACACCACCATTCCTACCAAGCAGACCCAGAC
  CTTCACCACCTACTCTGACAACCAGCCCGGCGTGCTCATCCAGGTTTACGAGGGCGAGCGTGCCATGACCAGGGACAACA
  ATCTGCTGGGCAAGTTCGAGTTGACGGGCATCCCCCCTGCCCCTCGTGGCGTTCCCCAGATCGAGGTGACTTTTGACATC
  GACGCCAACGGCATCATGAACGTGTCTGCCGTGGACAAAAGCACTGGCAAAGAAAACAAGATCACCATCACCAATGACAA
  AGGTCGTCTCAGTAAGGAGGACATTGAGCGCATGGTGCAGGAAGCTGAGAAGTACAAGGCCGAAGACGACGTCCAGCGTG
  ACAAGGTGTCGGCCAAGAATGGCCTTGAGTCGTACGCTTTCAACATGAAGTCCACCGTGGAAGACGAGAAACTCGCTGGG
  AAGATCAGTGACGATGACAAGCAGAAGATTTTGGACAAGTGCAATGAGGTCATCAGCTGGCTGGACAAGAATCAGACTGC
  CGAGAAGGACGAGTACGAGCATCAGCAGAAGGAGCTGGAGAAGGTGTGCAACCCCATCATCACAAAGATGTACCAGAGTG
  CTGGAGGCATGCCTGGTGGGATGCCGGAGGGCATGCCCGGTGGCTTCCCTGGAGCTGGTGGCGCAGCACCCGGCGGCGGA
  TCCTCCGGCCCAACAATCGAGGAAGTCGACTAA

  Send to
  or
  Organism

  Phylogeny (Gene Tree)

  Genomic Map Locations

  Paralogs

  Sequencing Methods

  Citations

  Sequence


  Data input by E.Sarropoulou

  CLICK IMAGES
  FOR LARGER SIZE