Home BLAST Help About  

CTSB (Cathepsin B)

Organism
Danio rerio (Zebrafish)
Phylogeny
Genomic Map Locations
ctsb-a
DR_Chr.17

ctsb-b
DR_Chr.20
Paralogs
ctsb-a,
ctsb-b
Sequencing Methods
ctsb-a: Downloaded from Ensembl

ctsb-b: Downloaded from Ensembl
Citations
 • fish-it.org.
 • Sequence >ENSDART00000077418 Danio rerio ctsb-a
  ATGTGGCGGCTGGCGTTCCTGTGTGTGATCTCAGCCCTTTCAGTGAGCTGGGCCCGACCTCGCCTCCCTCCCTTGTCCCA
  TGAGATGGTCAACTTCATCAACAAAGCAAACACTACTTGGACGGCTGGACATAACTTCCGTGATGTGGACTACAGCTATG
  TAAAGAAGTTGTGTGGGACTTTTCTGAAGGGTCCCAAACTCCCTGTCATGGTTCAATATACAGAGGGCCTCAAGCTCCCA
  AAAAACTTTGATGCAAGAGAGCAGTGGCCCAACTGCCCCACACTCAAAGAGATTCGAGACCAGGGTTCTTGCGGTTCATG
  CTGGGCATTTGGAGCTGCCGAAGCTATCTCAGATAGAGTATGTATCCACAGTGATGCCAAAGTGAGTGTGGAGATCTCCT
  CTCAGGATCTGCTAACCTGCTGTGACAGTTGTGGCATGGGATGTAATGGTGGATACCCGTCTGCTGCTTGGGATTTCTGG
  GCCACAGAGGGTCTGGTCACTGGTGGACTCTATAACTCCCACATTGGCTGTCGTCCATATACCATTGAACCCTGTGAGCA
  CCATGTGAATGGCAGTCGCCCTCCATGTTCAGGAGAGGGTGGAGACACTCCAAACTGTGACATGAAATGTGAACCTGGCT
  ACAGCCCCTCTTACAAGCAAGACAAACACTTTGGGAAGACGTCCTACAGTGTGCCATCTAATCAAAATAGCATCATGGCT
  GAGCTCTTCAAGAACGGTCCAGTAGAGGGAGCCTTTACGGTCTATGAGGATTTCCTGCTCTATAAATCTGGTGTATACCA
  GCACATGAGTGGATCTCCTGTAGGTGGTCATGCCATTAAAATTTTGGGCTGGGGAGAGGAAAATGGTGTCCCCTACTGGC
  TAGCTGCTAACTCCTGGAACACCGACTGGGGTGATAATGGATATTTCAAGATTCTCAGAGGCGAGGACCACTGTGGAATT
  GAATCTGAAATCGTGGCTGGAATCCCAATGTAA

  Send to
  or

  >ENSDART00000166115 Danio rerio ctsb-b
  ATGCTCAGTGTGAGGATGTGGCGTGTGTGTGTGTTCGCTCTTCTGTCCGTTACGTGTGCTCGTCCACAGCTTCACACACA
  TGATGAGATGATCAGCTTCATCAATGCAGCCAGAAGCACATGGACGGCAGGTGTCAATTTCGACAATGTGCCAAAAAAAT
  ATCTGAAATCTCTGTGTGGGACGGTTCTGAAGGGCCCAAGATTGCCACATACTGTGAAACACTCCACAAACGTGAAGCTT
  CCAGACAGTTTTGACCTGCGGGACCAGTGGCCGAACTGTAAGACCCTCAACCAGATCCGAGACCAAGGGTCCTGCGGCTC
  CTGCTGGGCGTTCGGTGCAGTGGAGTCCATCTCTGATCGTATCTGCATCCACAGTAAAGGGAAGCAGTCTCCGGAGATCT
  CAGCTGAAGATCTGCTGTCCTGCTGTGATCAGTGTGGATTCGGCTGTTCTGGAGGTTTTCCGGCTGAAGCCTGGGATTAC
  TGGAGAAGATCCGGCCTAGTGACTGGAGGACTGTACAACTCTGATGTGGGCTGCAGACCGTACTCCATCGCTCCCTGTGA
  GCATCATGTGAACGGCACTCGACCGCCGTGTTCAGGTGAACAGGACACACCCAAATGCACAGGGGTTTGTATCCCAAAAT
  ACAGCGTCCCCTACAAACAGGACAAACACTTTGGCTCTAAAGTGTACAACGTCCCATCGGACCAGCAGCAGATCATGACT
  GAACTTTACACCAACGGCCCTGTAGAGGCGGCGTTTACTGTTTATGAGGACTTTCCACTGTATAAGAGCGGTGTTTATCA
  GCATCTCACTGGTTCTGCTCTCGGTGGACACGCAGTGAAGATCCTCGGCTGGGGAGAAGAAAACGGGACACCCTTCTGGC
  TGGTGGCAAATTCCTGGAACTCAGACTGGGGCGACAACGGTTATTTTAAGATCCTCAGAGGCCATGATGAATGTGGGATT
  GAGAGTGAGATGGTGGCTGGACTCCCTAAGCTCTGA

  Send to
  or
  Organism

  Phylogeny (Gene Tree)

  Genomic Map Locations

  Paralogs

  Sequencing Methods

  Citations

  Sequence


  Data input by E.Sarropoulou

  CLICK IMAGES
  FOR LARGER SIZE