Home BLAST Help About  

FGF 8 (Fibroblast growth factor 8 )

Organism
Solea senegalensis (Senegalese sole)
Phylogeny
Paralogs
FGF8-a,
FGF8-b
Sequencing Methods
FGF8-a: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/soleadb_ifapa/assemblies/46?tab=inf

FGF8-b: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/soleadb_ifapa/assemblies/46?tab=inf
Citations
 • http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/soleadb_ifapa/assemblies/46?tab=inf
 • fish-it.org.
 • Sequence >solea_v4.1_unigene229153 Solea senegalensis Fibroblast growth factor 8-a
  CGCTGCTGATCCTGTCTTCTGGACACGGGAGTGATGGGAGCAGAAGACAGGATCAGCAGCGGCATCGAACACTGAGCCAG
  CGGAGCAGCCCGAGCACACACACACGCACACACNNNCTAAATCTCATCAGAGGAGCGGAGGATATACAGCGCAGGAAGAG
  TCAACTTGTTTGCGCGTTCATTTTTCACGCACAGCTCCACTTCTGCAAGTGCACAACTTCGCAGCTCTTTGGACAGAAAC
  ACACTTTTTTTTTGTTTGTTTTGGTGTTAAGAGTAAATCAGCATCTATCATTAGTTCAGTCACTGTTTCAACTCTCCGGG
  TCGGACCTGGCGTTGACCGGTGATGGACACTGATTTGGTAAAGAACGCGTCCGCAGTGCGCGCGTGATCTTCTCTGACCG
  TGGATTTCACTTCACATTTCTTAACACCACCAGCGGGACTTTGCAGCATCGACGGGATCCTGCTCATCATTTACTGGAGT
  GGATTTGTTTTTTTGTCATTTGTATCCAGGATGCGAGCCATCTCATCCAGACACCGCTATCTGCTACTGCACTTATTTGC
  CATGTGCTACTACACTCAGGTAACCAATCAGTCCCCGCCTAATTTCACGCAGCATGTAAGCGAGCAGAGTAAAGTGACGG
  ACCGCATGAGCCGCAGGTTGATCCGGGTCTACCAGCTGTACAGTCGAACCAGCGGCAAACACGTCCAGGTCCTGCCCAAC
  AAGAAGATCAACGCCATGGCCGAGGACGGAGACGTTCACGCTAAACTCATTGTGGAAACGGACACATTTGGGAGCCGAGT
  GCGCATTAAGGGAGCTGAGACAGGCTTCTACATCTGCATGACCAAGAGGGGGAAGCTCATCGGCAAGAAAAATGGCCAAG
  GTCACGACTGCATCTTCACCGAGATCGTTCTGGAGAATAACTACACAGCGTTAAGGAATGCCCGCTTCGAGAGCTGGTAC
  ATGGCCTTCACTCGCCGCGGGCGGCCACGGAAGGGCTCGCGGACGCGCCAGCACCAACGTGAAGTCCATTTCATGAAGAG
  GTTGCCAAGGGGGCAGCAGCCCGCACACTCCAGCAGTCACCGGGCTTTTGACTTCATCCACTACCCGTTCAGTCAAAGGA
  CTAAACGTGCACGATACTCATCGGAGCGCTAAGGAGGAGGAAGATAGAAAATACAGAGGGACTGAATTAGCAGCAGCCAC
  ACACTCCTCTGCTCTCTACAAAAACATGGGGGGGACATTTTATCCTGAGCATTACTATATCCTAATATGAAGTTAAGGAA
  AAGGAAAGTTGTATATAAGAAAAAATTAGAAATCTATTTTTGTACTCCAGACTTTTAGTTCTGACTTGTGTAAAAAAAAA
  AANNNNNNNNNNAAAAAATCTTTGTGTTTAGATCATTACTTCTTTTCTTTCTTTGTTCATACCATTTTAACCAGTGGAGT
  CTCTGCTGCTGCGCAATGGGACTCTATGATTGACTGCACTGCCCGGGAACGCTGCGTTCACAGACACCAGGTTGCATTAA
  GAAGCAGCTCAGTGCTGAAGTTCAAGCCCATAGAGCTTTCACAGCGTCGGATGGAACAATGTGGCAGCTACAGAAACACA
  GTATAATGTTGATGTGTTCCAATTCCCTCAATACACCACTCCCCCTCGGTCACCTGTGTTCTTGTTGCCCCCTGAATGTC
  TGTTTTTTATACATATATAAATATATATTTTTTTGAGGATGTATAAAATTATTTTAAGGATGGAATATTTATTTAAACAT
  GTAATAAATGTCAAATAGATTACTGATATTAAACTCTTGTTTTACACCGGCTTGGCTTGTACACATTTGTGAAAGCCTGA
  GAAGACAAACACAAGCGTGTTCTGTGTGAGCGGCTCAGTGTTCGTGTGAGTCCTGCTTCTGTTGAGGAAATAAGGACAAA
  TTATGATTCTGATTTGTCTCCAGACCATGAAATTGAAACATTGCAATCAGGATGGGTTCAAATCCACTTTAGATTGCGAG
  TAATGACTTTTCTTTCTCAGTGAACAGTGATGACATACTACACCACTGACTTAAGACTTAAGTCACACACTCAGTGTTCA
  CTTTCATAAAAATAAACAAAAAAAAGTGCCTGTCCACATCCAGCACAGTGTATTTGTATCCAAACAATGAACAGGAACAT
  GACTGTCTTTGGGTTTTTAGGGGGGTTGGTTTTAGGACTCTTGCGACAGACACATTTAAATTAGTTTTAAGCA

  Send to
  or

  >solea_v4.1_unigene229153 Solea senegalensis Fibroblast growth factor 8-b
  CGACACTTTCTCCGGAGTTTGGATTGGCACCGGAGTCCAAACCAAATCTCCTGGACATTTCTTCATGTAGAGCGCTGAGT
  GGAACCTTTCCCCGCGTGGGACCCTGACAGTTTTGGATCTCTTAATTTCACGGCTATCGCCTTCTATGTGTAACAAGAGG
  GACATAAATCTGGGAAAATCTGAAATCCCCATCAGGAGGAACTGTATTTCCAAGAGCTTCTAGCTGCGAATGAGCGGAGT
  ATTCATGAAGCAATATCTGAACTATTACAAGATGAGGCTGAGAACATCGAGGTTAGGTTATCTGTTACTCCAGTTCACGG
  CGCTTTGCTTTTACGCACAGGACTCTGTGCAGTCACCTCCTAACTTCAAGCACCATGTCACCGAGCAGAGCCGCCTGTCG
  GACCGCATGAGCCGCCGCTTGACCCGCACCTACCAGCTGTACAGCCGCACCAGCGGCAAAC

  Send to
  or
  Organism

  Phylogeny (Gene Tree)

  Paralogs

  Sequencing Methods

  Citations

  Sequence


  Data input by M.Iliopoulou E.Sarropoulou

  CLICK IMAGES
  FOR LARGER SIZE