Home BLAST Help About  

FGF 8 (Fibroblast growth factor 8 )

Organism
Tetraodon nigroviridis (Tetraodon)
Phylogeny
Genomic Map Locations
FGF8-a
TN-chr.18

FGF8-b
TN-Chr. un random
Paralogs
FGF8-a,
FGF8-b
Sequencing Methods
FGF8-a: Sequence retrieved from the Ensembl database

FGF8-b: Sequence retrieved from the Ensembl database
Citations
 • fish-it.org.
 • Sequence >ENSTNIT00000009296 Tetraodon Fibroblast growth factor 8a
  ATGCAAACCATCTCTTCTAGACTTAGCTATCTGTTTCTACACTTGTTTGCGTTTTGCTATTATGCTCAGGTAACCAATCA
  GTCCTCGCCTAATTTCACGCAGCATGTAAGCGAGCAGAGCAAAGTGACGGACCATGTGAGCCGCAGGATCCGGATCTACC
  AGCTGTATAGTCGGACCAGCGGCAAACACGTGCAGGTTCTGCCTAACAAGAAGATCAACGCCATGGCCGACGACGGAGAC
  GTCCACGTAGCCAAACTCATAGTGGAGACTGATACGTTTGGGAGCCGCGTGCGCATCAAAGGAGCAGAGACCGGCTTCTA
  CATCTGCATGAACAAGAGGGGGAAGCTCATTGGCAAGAAAAATGGGCAGGGTCGTGACTGTATCTTCACTGAGATTGTTT
  TGGAGAACAATTACACAGCACTAAGGAACGCACGATATGAGGGCTGGTACATGGCTTTCACCCGCCGCGGGCGACCACGG
  AAAGGCTCACGAACACGGCAGCACCAACGTGAAGTCCATTTCATGAAGAGGCTACCAAAGGGGCAGCAGCCGGTCCACCC
  TAGCCATCACCGTCCTTTCGATTTCATCCACTACCCCTTCAATCAAAGGACTAAACGTACGCGATATTCATCAGAAAGCT
  GA

  Send to
  or

  >ENSTNIT00000006580 Tetraodon Fibroblast growth factor 8b
  GCTAAGCTGGAGGTGGAGACAGACTCTTTTGGAAGTCGCATTCGTATTAAAGGTGTGAAAACAGGATACTACATATGCAT
  GAACAAGAGGGGAAAGCTGATCGGAAAGCGGAAGGGACGAGGCAAAGACTGCATCTTCACCGAGATTGTGCTAGAAAACA
  ACTACACAGCGCTCCAGAATGCCAAGTACGAGGGCTGGTACATGGCTTTCACACGGAAGGGCCGACCGAGGAAGGCCTCC
  AAAACCAGGCAGCACCAGAGGGAGGCCCACTTCATGAAGCGCCTTCCCAGGGGGCACTTG

  Send to
  or
  Organism

  Phylogeny (Gene Tree)

  Genomic Map Locations

  Paralogs

  Sequencing Methods

  Citations

  Sequence


  Data input by M.Iliopoulou E.Sarropoulou

  CLICK IMAGES
  FOR LARGER SIZE