Home BLAST Help About  

ARFIP2 (ADP-Ribosylation Factor Interacting Protein 2)

Organism
Sparus aurata (Gilthead sea bream)
Gene Expression
Expressed in gilthead sea (Sparus aurata) bream juveniles fast skeletal muscle. Sequence was obtained from a de novo assembly of fast skeletal muscle 454 libraries. 

Phylogeny
Paralogs
ARFIP2a,
ARFIP2b
Citations
  Sequence
  TGGTATCAGGTCCcAATCTCAACGAGACTAGCATtGTaTCCGGGGgTTATGGtGGAACAGCAGAGGgTATCATCCCCACC
  AGCTCAATCAAAaGGTTCCAACATGCACCACAGCAGCAGCagCTCGtCAaTGAcGGCAGAGGAAtCgaCCCGGGgTGTcg
  CTGTtgAAAAaCTAGagACGgTGAAGAAGTGGGGCaTCAACACTTACAagTGTACAAaaCAAATGATCTCGgAaCGTTTT
  GGTCggggTTCCCGGACTGTGGACCTGGAGCTGGAGGCCCAGATTGAGGTGctGAgggACACTAAAAGGAAATATGAGaa
  tGTGcTGCGATTGGCCAGAGCGCTGACCAACCACTTCTACAACAcGGTGCAGACGCAGCATGCgCTGGGTGACACCTTTG
  CTGAccTCAGTCAGAAATCTCCAGAGCTACGGGatgaatttggctACAATGCAGAGACTCAGAAGTTGCTGTGTAAGAAt
  GGGGAgACTCTACTTGGTGCCATTAACTTCTTTGTGTCCAGCATCAACACACTGGTCAACAagACCATGGAGGACACcTt
  GATGACAaTCAAGTtGTATGAAAaTGCCAGATtGGAGTTTGATGCCTACCGgTCAGACCTGGAGGAACTGAGTTtGGGTC
  cGAGGgACGCTGTAGCCATGGCTCGCATCGATGctGctCAGCAACAGTaCCAGCTCCAGAaGGAAAAGTATGAACGCcTC
  CGCTCCgaCGTCATCATTAAaCTCAagTtCcTGGAAGAGAaTAAGgTgAAGGTGATGCaTAAGCAGCTCcTCCTCTtCca
  tAacGCCATCTcGGCctACTTCgCTGgCAaCcAGCAGCAGCTGgAGCAGaCGCTGAaGCAGTtCAACATAAAGTTGAGGC
  CCCcAGGGgCcGACAAGCCCTCCTGGTtAGAGGAGCAg

  Send to
  or


  agtcaatctgcagccggtcgactcgccctacacacagaccagcacccagggtcgacgtcgaaccatagcgcagttaattc
  aactgaggaagtctctcgtggtgtagcagtcgagaaattggaaggcgtgaagaaatggggcatcaacacatacaagtgta
  cgaaGCAGATGTTCTCAGAGAGGTTTGGACGAGGTTCACGtaCAGTGGACCTGGagCTGGAGGCTCAGATCGATGTGTTA
  AGAGACACCAAGATCAAGTATGAAAACATATTAAGACTGGCCACAGCACTAACCATGCATTTTCAAAGCATGGTGCAGAC
  ACAGCAGGCTCTCGGAGACACCTTCACCGACCTCAGCCAAAAATCACCAGAGTTGCAGGACgAGTTTGGGTACAATGCAG
  AGACACAAAAGCTGTTGTGTAAGAATGGCgAAGCACTGCTCGGTgCCATCAACTTCTTTGtGTCTGGTATCAACaCGCTG
  GTCAACAAAaCAaTGgAGgACACCcTGATGACCAtcAAGCTGTATGAAAATGCAAGACTTGAGTTCGATgcctatcgttc
  tgatctggaggagatgagtttgggccagagggatgcagctaccatggtccgcattgagatggcccagcatgactaccagg
  tccacagagagaagtacgaacggctgcgtagtgatgtcaccatcaagctcaaattcttggaggaaaataangtgaaggtg
  atgcacaagcagctgcttctcttccataatgctatctcagcctactttgccgggaaccagcagcagttggaacaaactct
  catacag

  Send to
  or
  Organism

  Gene Expression

  Phylogeny (Gene Tree)

  Paralogs

  Citations

  Sequence  CLICK IMAGES
  FOR LARGER SIZE